Uveljavljanje garancije

Dobavitelj je dolžan odpraviti napake na predmetu pogodbe, ki so nastale kot posledica napak konstrukcije, materialov ali kakovosti izvedbenih del, in ki so se pojavile ob pravilni uporabi predmeta pogodb (predvideni pogoji delovanja določeni v pogodbi).

Dobaviteljeva odgovornost za napake na predmetu pogodbe je omejena na napake, ki se pokažejo v obdobju 12 mesecev od dne prevzema blaga.

Očitne napake

Očitne napake mora kupec oz. naročnik pisno javiti takoj oziroma najkasneje v roku 8 dni od prevzema blaga, v nasprotnem primeru izgubi pravico do odprave napake. V primeru prevzema blaga od prevoznika je kupec oz. naročnik dolžan blago takoj pregledati za očitne napake in o teh od prevoznika pridobiti potrdilo.

Skrite napake

Skrite napake mora kupec oz. naročnik pisno javiti dobavitelju takoj, ko se te pojavijo, oziroma najkasneje v roku 8 dni po nastanku napake, vendar ne kasneje kot v roku 30 dni od dneva prevzema blaga.

Odprava napak

V primeru upravičene reklamacije bo dobavitelj le to rešil najkasneje v roku 45 dni. V primeru, da v navedenem roku napake ni mogoče odpraviti, je kupec oz. naročnik upravičen do zamenjave blaga.

Izključitev posredne škode

Dobavitelj ni odgovoren za škodo oz. izgubo, ki jih napake na blagu povzročijo na drugih stvareh, vključno z izpadom proizvodnje, izgubo dobička in ostale indirektne izgube.

Servis Primat

Servis Primat

Servisiranje blaga izvaja servisna služba PRIMAT d.d. v času garancije in izven garancijske dobe. Pogoji servisiranja se opredelijo glede na vrsto blaga.

Več o servisu izdelkov z Vds certifikatom
Zadnji korak pred rešitvijo vašega problema. Izpolnite obrazec in z veseljem vam svetujemo.
Z oddajo povpraševanja soglašate s hrambo in obdelavo osebnih podatkov v skladu s Primat politiko zasebnosti
zapri obrazec
pošlji povpraševanje
kontakt