Zgodovina

Skrb za sedanjost,
usmeritev v prihodnost
20
22

Lansiranje nove spletne strani primat.si in začetek projekta "Digitalna transformacija v družbi Primat d.d."

120 let
proizvodnje
20
21
Ob 120 letnici prve proizvodnje blagajn smo z velikim ponosom praznovali 60 let imena Primat. 
Baloni
Povečanje
proizvodnih
kapacitet
20
05
Z nakupom tovarne v Srbiji smo razširili proizvodnjo in ustvarili aktivno članico Skupine Primat, ki sledi programu varnostne opreme Primat d.d..
Vstop na trg
bankomatnih blagajn
20
03
Pričetek sodelovanja z največjim svetovnim proizvajalcem bankomatnih blagajn, Diebold Nixdorf.
Primat
tovarna kovinske opreme d.d.
19
96
Statusno preoblikovanje družbe v delniško družbo.
Tovarna
kovinske opreme
Primat
19
61
Imenovanje družbe v Tovarno kovinske opreme PRIMAT.
Primat v preteklosti
IKI
Maribor
19
49
Združenje štirih manjših tovarn v podjetje Industrija kovinskih izdelkov - IKI Maribor:
  • Tovarne blagajn Maribor - Košaki
  • Tovarne nožev
  • Tovarne kartotek in birotehnike
  • Tovarna tehtnic
Pero
Tovarna blagajn
Maribor-Košaki
19
47
Nacionalizacija družbe in prehod v sklop mestnega podjetja Tovarna blagajn Maribor - Košaki.
slovensko
ime ob koncu vojne
19
45
Po koncu vojne je bila nemška zaplemba razveljavljena in družbi je bilo povrnjeno slovensko ime.
Letala
II. svetovna
vojna
19
39
Z začetkom vojne so nemški okupatorji družini Jerebič tovarno zaplenili, postavili novega upravitelja ter družbo poimenovali Kassenfabrik G.m.b.H Marburg.
Tovarna blagajn
Maribor
19
32
Lastništvo in upravljanje prevzame družina Jerebič, ki družbo preimenuje v Tovarno blagajn Maribor, družba z omejeno zavezo.
Tovarna
Schell in
drugi
19
31
Ustanovitev družbe z omejeno zavezo v Mariboru.
Franc Schell
Blagajna
Franc
Shell
19
01
Prejme obrtni list za izvajanje ključavničarske obrti z osnovno dejavnostjo izdelave in prodaje železnih blagajn.
Zvitek papirja
kontakt