Osebna izkaznica

Ime družbe: PRIMAT, Tovarna kovinske opreme, d.d. Maribor
Sedež družbe: Industrijska ulica 22, 2000 Maribor
Zastopniki družbe: Mag. Matjaž Andric – predsednik uprave
Tanja Djokić – članica uprave
Slavka Marinič – prokurist
Telefon uprave družbe: (02) 250 76 10
Elektronska pošta: info@primat.si
Matična številka: 5041473
ID št. za DDV: SI 69128103
Pošta: 2000 Maribor
Telefon: (02) 250 76 00
Spletna stran www.primat.si
Pravna oblika: Delniška družba
Znesek osnovnega kapitala: 401.590.- EUR
Število zaposlenih 89 (Februar 2024)
Osebna izkaznica podjetja Primat
kontakt