Lična iskaznica

Ime preduzeća: PRIMAT, Tovarna kovinske opreme, d.d. Maribor
Adresa: Industrijska ulica 22, 2000 Maribor, Slovenija
Zastupnik preduzeća: Mag. Matjaž Andric – predsjednik odbora
Tanja Djokić – član odbora
Slavka Marinič – prokurator
Telefon uprave preduzeća: (02) 250 76 10
Elektronska pošta: info@primat.si
Matični broj: 5041473
PDV broj: SI 69128103
Pošta: 2000 Maribor
Telefon: (02) 250 76 00
Web stranica: www.primat.si
Pravni oblik: Akcionarsko društvo
Iznos osnovnog kapitala: 401.590.- EUR
Zapošljeni: 89 (Februar 2024)
Lična iskaznica poduzeća Primat
contact