Kartotečni ormari

Točan pregleduređivanje dokumenata

Kartotečni ormari so namijenjeni pohranjivanju dokumentacije u obliku kartoteka. Nudimo ormare za  pohranu dokumentacije različitih formata: A4 in A5 na različite načine: vodoravno, uspravno in viseće

Uređivanje dokumenata

Različite izvedbe kartotečnih ormara

Model KO-2xA4-L/4-VM-4
KO-2xA4-L/4-VM-4
Format kartoteke: A4
Arhiviranje: lezeće/viseće
Broj mapa*: ca 240
Model KO-A4-L/4-VM-4/A
KO-A4-L/4-VM-4/A
Format kartoteke: A4
Arhiviranje: lezeće/viseće
Broj mapa*: ca 112
/images/temp/image1-/kartotecna-omara-ko-5-lb.jpg
KO-5/L
Format kartoteke: A5
Arhiviranje:lezeće
Broj mapa*: ca 342
/images/temp/image3-/kartotecne-omare-ko-fc-4-1.jpg
KO-FC4
Format kartoteke: A4
Arhiviranje: lezeće/viseće
Model KO-2xa4-l/4-VM-4
KO-HRD-4
Format kartoteke: A4
Arhiviranje: ležeće/viseće
Broj mapa*: ca 116
Model KO-B4
KO-B4
Format kartoteke: A4 i "foolscap"
Arhiviranje: ležeće/viseće

*Kapacitet u slučaju debljine mape od 2 cm.

Pregled modela

Model Opis
KO-A4-L/4-VM-4/A Robusni kartotečni ormari za ležeće i/ili viseće pohranjivanje kartoteka formata A4
KO-2xA4-L/4-VM-4 Dvostruki robustni kartotečni ormari za lezeće i/ili viseće pohranjivanje kartoteka formata A4
KO-HRD-4 Kartotečni ormar za horizontalno i/ili viseće pohranjivanje A4 datoteka
KO-5/L Robusni kartotečni ormari za ležeće pohranjivanje kartoteka formata A5
KO-FC4 Vatrootporni kartotečni ormar za ležeće in viseće za pohranu formata A4
KO-B4 Kartotečni ormar za horizontalno i/ili viseće pohranjivanje A4 i "foolscap" datoteka
contact