Primat članstva

Poduzeće Primat d.d. član je raznih slovenskih i međunarodnih organizacija.

Slovenske organizacije:

Gospodarska komora Slovenije GZS


Gospodarska komora Slovenije GZS

Štajerska gospodarska komora ŠGZ


Štajerska gospodarska komora ŠGZ

Slovenski institut za standardizaciju SIST


Slovenski institut za standardizaciju SIST

Udruga Manager


Udruga Manager

Nacionalni institut za međunarodni sustav GS1 Slovenija


Nacionalni institut za međunarodni sustav GS1 Slovenija

Udruga poslodavaca ZDS


Udruga poslodavaca ZDS

Međunarodne organizacije:

European committee of safe manufacturers associations EUROSAFE


Eurosafe

International Security Association ESSA


International Security Association ESSA
contact