Brinemo o vašoj privatnosti.

Politika privatnosti

Posljednje ažuriranje: novembar 2020

Kontrolor ličnih podataka i kontakt podaci

Ova se politika odnosi na obradu (upotrebu) bilo kojih ličnih podataka koje provodi PRIMAT d.d. (operater).


Podaci o operateru:

PRIMAT d.d.
Industrijska 22, Maribor
Registracijski broj: 5041473
Telefon: 02 250 76 10
E-mail: info@primat.si


Podaci o službeniku za zaštitu podataka:

 • Matjaž Andric / predsjednik upravnog odbora
 • Kontakt telefon: 02 250 76 10
 • Kontakt adresa e-pošte: matjaz.andric@primat.si


Izjava o privatnosti

Kreatori web stranice PRIMAT svjesni su važnosti privatnosti, tako da s vašim podacima uvijek radimo odgovorno, pažljivo i u skladu s važećim zakonima te se zalažemo za zaštitu vaših ličnih podataka. Svrha Izjave o privatnosti je da vas obavijesti o našoj politici privatnosti i opcijama koje su vam dostupne u načinu prikupljanja i korištenja podataka na mreži.


Koje lične podatke obrađujemo

Kolačići

Da bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo, na našoj web stranici imamo instalirane kolačiće Google Ads i Google Analytics koji bilježe lične podatke u skladu s ovom politikom privatnosti. Korištenjem web stranice primat-safes.com smatra se da razumijete i dopuštate upotrebu kolačića i svjesni ste činjenice da ih možete isključiti u bilo kojem trenutku.

Obrasci

Instalirali smo obrasce na neke podstranice web stranice PRIMAT kako bismo vam pomogli da nas kontaktirate. Da bismo mogli realizirati vaše zahtjeve i / ili odgovoriti na vaša pitanja, trebaju nam vaši podaci za kontakt: kompanija, kontakt osoba, telefonski broj, adresa e-pošte - ovo može uključivati ​​lične podatke. Prije slanja poruke, pošaljite svoj pristanak na upotrebu ličnih podataka.

Putem formulara na našoj web stranici možete:

 • Podnesete zahtjev za naše proizvode i/ili usluge
 • Postavite opšte pitanje
 • Podnesete zahtjev za servisnu intervenciju
 • Postavite pitanje u ime medijske kuće za koju radite
 • Prijavljujete se na konkurs
 • itd.

Na osnovu podataka koje ste uneli, automatski se generiše e-mail, koji će biti poslat na našu e-mail adresu. Također ćete dobiti kopiju e-maila na e-mail adresu koju ste morali unijeti prije podnošenja obrasca.


Pravni osnov za obradu ličnih podataka

Vaše osobne podatke možemo obrađivati ​​na sljedećim pravnim osnovama:

 • kada je potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obaveza (npr. izdavanje računa za kupljenu robu);
 • kada je obrada vaših ličnih podataka neophodna za zaključenje i ispunjenje ugovora koji ste sklopili s nama ili zato što ste zatražili ponudu od nas;
 • kada date svoj pristanak na obradu vaših ličnih podataka za određenu svrhu obrade i uvijek imate pravo opozvati tu saglasnost.

Dobrovoljni prenos podataka i posljedice neprenošenja

Davanje ličnih podataka je dobrovoljno. Niste dužni da nam pružate lične podatke, ali ako ih ne dostavite, ne možete od nas dobiti odgovore i / ili ponude.

Svrha obrade ličnih podataka

Vaše lične podatke možemo koristiti u jednu ili više sljedećih svrha:

 • komuniciranje s vama u vezi s pružanjem naših usluga i odgovaranje na vaše upite;
 • za statističke analize prodaje naše robe i upotrebe naših web stranica.

Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke i šta se nakon toga događa

Podaci o izdatim računima čuvaju se 10 godina od datuma izdavanja.

Podatke potrebne za zaključenje i ispunjenje ugovora između vas i nas čuvamo još 5 godina od ispunjenja ugovora (isporuka robe).

Ko ima pristup vašim ličnim podacima

Ne prosljeđujemo vaše lične podatke i ne dozvoljavamo trećim stranama izvan PRIMAT-a da ih otkriju.

Koja prava imate u vezi sa ličnim podacima, kako možete opozvati svoj pristanak na obradu i koje su posljedice opoziva

U vezi sa svojim ličnim podacima imate sljedeća prava:

pitati nas u bilo koje vrijeme:

 • potvrda da li obrađujemo vaše lične podatke;
 • pristup ličnim podacima i sljedećim informacijama: svrhe obrade; vrste ličnih podataka; korisnici ili kategorije korisnika kojima su lični podaci otkriveni ili će biti otkriveni;
 • jedna (besplatna) kopija ličnih podataka u obliku koji navedete (ako se zahtjev podnosi elektronskim sredstvima komunikacije, a ne tražite drugačije, kopija će se dostaviti u elektroničkom obliku);
 • ispravak netačnih ličnih podataka;
 • ograničenje obrade kada:
  • osporavate tačnost ličnih podataka (ograničenje se odnosi na period koji nam omogućava da potvrdimo tačnost ličnih podataka);
  • obrada je nezakonita i vi se protivite brisanju ličnih podataka i umjesto toga tražite ograničenje njihove upotrebe;
  • više nam nisu potrebni lični podaci u svrhu obrade, ali oni su vam potrebni za potvrđivanje, provođenje ili odbranu pravnih zahtjeva;
 • brisanje svih ličnih podataka (pravo na zaborav) ako su ispunjeni preduslovi navedeni u članu 17. Opšte uredbe o zaštiti podataka, a posebno u slučaju da opozvate svoj pristanak na obradu ličnih podataka;
 • ispis ličnih podataka u strukturiranom, često korištenom i mašinski čitljivom obliku, s pravom prosljeđivanja tih podataka drugom kontroloru bez da me ometa

podnijeti žalbu protiv nas Povjereniku za informacije ako smatrate da obrada vaših ličnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka.


Postupak za ostvarivanje prava

Svoje zahteve u vezi sa ostvarivanjem prava u vezi sa ličnim podacima možete uputiti u pisanom obliku na kontakt naveden u okviru Podaci o ovlašćenom licu za zaštitu ličnih podataka kontrolora.

U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi sa ličnim podacima, možemo zatražiti dodatne informacije od vas i možemo odbiti poduzimanje radnje samo ako dokažemo da vas ne možemo pouzdano identificirati.

Moramo odgovoriti na vaš zahtjev za ostvarivanje vaših prava na lične podatke bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od prijema vašeg zahtjeva.

Briga za sigurnost ličnih podataka

U našoj se kompaniji zalažemo za zaštitu podataka koje nam pružate. Sprečavamo njihovo otkrivanje raznim sigurnosnim tehnologijama. Podaci se čuvaju u trajno kontrolisanim računarskim sistemima sa ograničenim pristupom kontroliranim lokacijama.

Otkrivanje ličnih podataka trećim stranama

Operateri naše web stranice neće prosljeđivati ​​vaše lične podatke trećoj strani bez vašeg pristanka. Zadržavamo pravo pristupa i otkrivanja ličnih podataka kako:

 • bismo se pridržavali i osigurali poštivanje zakona,
 • poštovali zakonske zahtjeve,
 • koristili informacije u pravnom postupku ili
 • zaštitili prava i vlasništvo naših operatora web stranica ili korisnika.

contact