Naše poslanstvo:

Uresničujemo najzahtevnejše potrebe strank s ciljem varne hrambe njihovega premoženja.

Poslanstvo določa dolgoročni razlog obstoja družbe in nakazuje, kako se bo družba približala viziji oz. ali jo bo dosegla.

V podjetju Primat s svojimi kompetencami na področju razvoja in proizvodnje ter inovativnimi rešitvami s področja varnostne opreme uresničujemo najzahtevnejše potrebe naših strank po varni hrambi njihovega premoženja.

Naša vizija:

Postati primarni partner za rešitve varovanja dragocenosti.

Vizija je podoba, zamisel družbe v prihodnosti. Je projekcija v prihodnost, motivacijsko nabita, izzivalna, jasna, atraktivna, prežeta z vrednotami, ki so usmerjene na potrebe zaposlenih, poslovnih partnerjev in uporabnikov. Takšna vizija daje ustvarjalno motivacijo in ko so njeni sooblikovalci in uresničevalci zaposleni, obenem njihovo pripadnost družbi.

Vodilo našega sedanjega in prihodnjega delovanja je krepiti položaj enega izmed vodilnih globalnih proizvajalcev rešitev s področja varnostne opreme.

To pomeni, da je naša vizija usmerjena:

  • na stranke, katerim zagotavljamo inovativne rešitve s področja varnostne opreme po najvišjih standardih, hitro in odzivno;
  • na trajnostni razvoj podjetja in celotnega poslovnega okolja, ki ju uresničujemo na podlagi lastnega inovativnega razvoja (smo strateški razvojni partner) in stalnim izboljševanjem poslovne učinkovitosti ter digitalizacijo naših proizvodnih oz. poslovnih procesov. Kot tudi z odgovornim delovanjem in skrbjo za celotno poslovno okolje, v katerem delujemo;
  • na potrebe zaposlenih, katerim zagotavljamo varno, ustvarjalno in zanimivo delovno okolje.

Naše vrednote:

Sodelovanje, spoštovanje, skrb za okolje, zaupanje in odličnost.

Vrednote določajo, kaj je pomembno in kaj ni ter kakšna so vodila, ki nas povezujejo. Vrednote so kategorije pojavov, ki jih cenimo oziroma prepričanja o tem, kaj je dobro ali prav in za kaj si je vredno prizadevati. V vrednotah se kažejo naši cilji, ki odsevajo razvoj naše ciljne korporacijske kulture. Naše ciljne vrednote so:

Sodelovanje

Odprto in aktivno se povezujemo ter soustvarjamo z vsemi deležniki podjetja: z našimi kupci, dobavitelji in zaposlenimi ter vsemi drugimi poslovnimi partnerji. Pri tem se zavzemamo za odkrit in korekten odnos pri sodelovanju z njimi, kar je temeljno vodilo našega delovanja. Prizadevamo si, da je naše sodelovanje z njimi partnersko in dolgoročno, gojimo timski duh in aktivno poskrbimo, da je naša komunikacija transparentna in profesionalna. Navdušeni smo nad izzivi, ki nam jih postavljajo naši kupci in smo predani iskanju najboljših rešitev za skupno dobro ter s tem uspešno izpolnjujemo naše poslanstvo.

Spoštovanje

V našem vsakodnevnem delovanju zasledujemo visoko mero spoštovanja do vseh deležnikov našega podjetja, kar se izkazuje v naših dejanjih do zaposlenih, do kupcev in drugih ključnih poslovnih partnerjev. S sodelavci in našimi poslovnimi partnerji ravnamo tako, kot bi želeli, da oni ravnajo z nami. Pri tem spoštujemo njihovo znanje, izkušnje in tudi različnost ter z dobrimi in spoštljivimi medsebojnimi odnosi vzpodbujamo njihovo zadovoljstvo in zavzetost.

Skrb za okolje

Korenite spremembe v načinu našega delovanja, življenja in poslovanja se odvijajo v pospešenem tempu in tako bo tudi v prihodnosti. Zato smo razvojno in trajnostno usmerjeni, z mislijo na prihodnje rodove. Pri svojem delovanju upoštevamo vse tri vidike trajnostnega poslovanja: ekonomski, okoljski in družbeni vidik. Pri tem poleg dolgoročno uspešnega in učinkovitega poslovanja še posebej izpostavljamo zmanjševanje negativnih okoljskih vplivov, vzajemno sodelovanje z deležniki in njihovo vključevanje v trajnostno delovanje podjetja ter skrb za varno in zdravo delovno okolje, ob doslednem spoštovanju zunanjih in internih predpisov, standardov in regulativ.

Zaupanje

Prizadevamo si za krepitev medsebojnega zaupanja med vsemi ključnimi deležniki podjetja ter z njimi aktivno gradimo partnerske odnose. Zavedamo se, da smo vsak trenutek soodgovorni za dolgoročno uspešno in nemoteno poslovanje podjetja, zato se pri vsakodnevnem delu in vseh procesih družbe držimo dogovorov. Prizadevamo si, da presegamo pričakovanja naših poslovnih partnerjev, smo odzivni na njihove potrebe in aktivno poskrbimo, da prevzete obveznosti in dogovore pravočasno in kakovostno realiziramo - smo zanesljiv poslovni partner.

Odličnost

Naravo našega delovanja zaznamuje odličnost v vseh pogledih. Stremimo k razvijanju vse bolj kakovostnih izdelkov in rešitev ter k stalnemu napredku in izboljšavam. Zato vzpodbujamo in cenimo inovativnost, ustvarjalnost, izvirnost, pogum, odločnost ter popolno predanost strankam. Spodbujamo in stalno razvijamo inovativne pristope pri našem poslovanju ter sistematično krepimo kompetentnost naših zaposlenih. Zavedamo se, da lahko le tako oblikujemo inovativne rešitve z visoko stopnjo dodane vrednosti za naše kupce, zaposlene, podjetje in širše poslovno okolje.

kontakt