Notranja oprema: Protivlomne javljalne naprave

Protivlomne javljalne instalacije, ki jih PRIMAT d.d. vgrajuje v svoje izdelke, so preizkušene in certificirane pri VdS Schadenverhuetung, Köln, Nemčija in sicer kot vsaka komponenta posebej, kot tudi instalacija kot celota. 

Vse Primat sefi (varnostna stopnja 3-5) imajo predpripravo za vgradnjo javljanjih naprav.

Javljalne naprave se povežejo na centralno alarmno napravo. Znesek izplačila protivlomnega zavarovanja (v primeru vloma) z alarmno uporabo je podvojen.

Informacije o zavarovalnih vrednostih
Protivlomne javljalne naprave za sefe

Predstavitev komponent protivlomne javljalne naprave v varnostnih vsebnikih

1. Akustični šumni senzor - zaznavanje značilnih šumov

 • zaznava značilne šume vlomnih orodij kot n. pr. ročnih in električnih kladiv, vrtalnih strojev, abrazivnih in termičnih rezalk, diamantnih orodij vključno s kronskim svedrom, trganje s hidravličnimi napravami, eksplozivom itd. 
 • v primeru vlomnega posega na vrata ali/in ohišja sefa zazna karakteristični šum in sproži alarm 
 • zaznava tudi običajne vplive okolja na blagajne, vendar nanje ne reagira. 
 • raven njegove občutljivosti vključno z časovnimi kasnitvami je možno nastavljati 
 • en akustični (šumni) senzor lahko nadzira do 50 m² površin, vendar morajo le-te biti v enem kosu 
 • pri sefih je potreben po en akustični senzor za vrata

Akustični šumni senzor

2. Trgalni senzor - zaznavanje trganja sidrnih pritrditev

 • zgodnje odkrivanje vlomnih poskusov  trganja sidrnih pritrditev varnostnih omar,  sefov in bankomatnih blagajn 
 • trgalni senzor je nameščen pod glavo oz. matico enega od sidrnih vijakov;  pri poskusu trganja sefa od podloge se javljalec prelomi in sproži alarm 
 • kljub sproženemu alarmu, sidrni vijak še vedno preprečuje odstranitev sefa

Trgalni senzor

3. Magnetno stikalo vrat - zaznavanje položaja vrat

 • nadzoruje položaj vrat varnostnih omar, sefov, bankomatnih blagajn in trezorskih prostorov
 • zaznava dva položaja »odprto« in »zaprto« 
 • magnetno stikalo sestoji iz permanentnega magneta, ki je običajno nameščen na vratih in stikala na ohišju sefa 
 • v položaju vrata »zaprta« permanentni magnet sproži sklenjen tokokrog v javljalni instalaciji.  Če se v času vklopljene protivlomne javljalne centrale vrata premaknejo v položaj »odprto«,  se tokokrog prekine in sproži se alarm 
 • pri bankomatnih blagajnah se vgrajujeta dve stikali, sicer pa eno. Drugo stikalo ni vezano na javljalno  centralo, registrira pa odpiranje vrat, ki je centrala izklopljena.

Magnetno stikalo vrat

4. Stikalo zapaha ključavnice - zaznavanje položaja ključavnice

 • nadzoruje položaj ključavniškega zapaha, s katerim se posredno preko zapahnega mehanizma zaklepa sef
 • zaznava dva položaja ključavniškega zapaha: »zaklenjeno« in »odklenjeno« 
 • stikalo deluje tako, da ustvarja pri zapahnem položaju »zaklenjeno« v javljalni instalaciji sklenjen tokokrog 
 • če in ko se z odklepanjem ključavnice pri vključeni protivlomni javljalni napravi premakne njen zapah v položaj »odklenjeno«, se tokokrog prekine in sproži se alarm
Stikalo zapaha ključavnice

5. Stikalo pokrova/vrat zapahnega prostora - zaznavanje neavtoriziranega odpiranja pokrova ali vrat zaklepnega mehanizma  

 • zazna neavtorizirano odpiranje pokrova ali vrat tega prostora
 • stikalo deluje tako, da se pri zaprtem in/ali privijačenem pokrovu zapahnega prostora vzpostavi sklenjen tokokrog
 • v primeru odstranitve oz. odprtja pokrova/vrat se tokokrog prekine, javljalna centrala to zavrne in/ali sproži alarm

Stikalo pokrova/vrat zapahnega prostora

6. Razdelilec s stikalom pokrova

 • povezuje različne javljalne komponente med seboj in z javljalno centralo 
 • varnostni namen nadzora razdelilca je, da se neavtorizirano odpiranje pokrova razdelilca zazna
 • stikalo pokrova razdelilca deluje tako, da je pri zaprtem in privitem pokrovu razdelilca vspostavljen sklenjen tokokrog v javljalni napeljavi
 • ko se pokrov razdelilca odvije in odstrani, javljalna centrala to registrira in/ali sproži alarm
 • pri varnostnih omarah, sefih in bankomatnih blagajnah sta vgrajena dva razdelilca, eden v vratih drugi pa v ohišju

Razdelilec s stikalom pokrova

7. Zaporni element - prisilno krmiljenje ključavnic

 • omogoča dodatno mehansko varovanje vrat sefa
 • deluje tako, da vzpostavi togo povezavo med elementom in zapahom ključavnice,  ko je ta v položaju »zaklenjeno«
 • pri vklopljeni javljalni centrali se zaporni element aktivira in preko vzvoda blokira premikanje ključavniškega zapaha
 • v času vključene zapore tudi imetniku odpiralne kode (ključa) ni mogoče odkleniti ključavnice
Zaporni element
kontakt