2.11.2022

Pridobitev sofinanciranja investicije družbe Primat d.d.

OPIS INVESTICIJE:
Investicija »Investicija v nadgradnjo procesa proizvodnje varnostne opreme« v tehnološkem smislu predstavlja povečanje zmogljivosti proizvodnje v okviru proizvodnje varnostne opreme.
Investicija se nanaša na naslednje stroje in opremo ter gradbena dela oziroma vlaganja v poslovni prostor v sklopu te proizvodnje:

 • Stroj za laserski razrez.
 • Stroj za upogib.
 • Ureditev proizvodnih tlakov.
 • Lakirna komora-dvokomponentni stroj.
 • Stroj za vtiskovanje navojnikov.
 • Avtomatsko dvigalo v proizvodnji.
 • Nadgradnja opreme v betonarni.
 • Regali za skladiščenje pločevine.
 • Lakirno sušilne komore.

NAMEN INVESTICIJE:
Z novo investicijo našo tehnologijo izboljšujemo in dvigamo proizvodnjo na višjo tehnološko raven. Zahvaljujoč investiciji bomo lahko nemoteno izvajali našo strategijo razvoja ter širitve kapacitet. Z investicijo dajemo poudarek na tehnologijah, ki doprinašajo k trajnostnemu razvoju, preko učinkovitejše porabe energentov in preko snovne učinkovitosti, kar ima posledično pozitivne finančne učinke in tudi omogoča prodajo izdelkov pod posebno (do okolja prijazno) blagovno znamko. Pričujoča investicija za nas pomeni večjo produktivnost podjetja, zmogljivost proizvodnje ter splošno rast in konkurenčnost. Hkrati pa je pomemben del investicije tudi doseganje podnebne nevtralnosti z energetskim prehodom in nizkimi emisijami.


FINANČNA PODPORA: Družba je prejela pozitivno odločbo Javne agencije SPIRT dne 11.10.2022, s katero ji je bilo dodeljeno sofinanciranje predmetne investicije v višini 491.528,32 €.

CILJI in REZULTATI:

 • Vlaganje v naprednejšo tehnologijo.
 • Dvig produktivnosti na račun povečanja zmogljivosti proizvodnje in s tem povečanje dolgoročne konkurenčnosti.
 • Povečanje zmogljivosti proizvodnje.
 • Višja energetska učinkovitost investicije.
 • Večja snovna učinkovitost investicije.
 • Ohranjanje delovnih mest.
 • Povečanje kapacitet zaradi trenutnega ozkega grla in hitrejši transport.
 • Dvig kakovosti produktov in višja dodana vrednost produktov.
 • Višja dodana vrednost na zaposlenega.

Finančna sredstva zagotavlja Evropska unija - NextGeneration EU iz sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost.

Povezava na spletno stran www.eu-skladi.si

Logotipi
kontakt