18.1.2022

Digitalna transformacija v družbi Primat d.d.

Družba Primat d.d. je s projektom "Digitalna transformacija v družbi Primat d.d." uspešno kandidirala na Javnem razpisu P4D ReactEU - Spodbude za digitalno transformacijo MSP, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Opis projekta

Družba Primat d.d. se je odločila uvesti korenito preobrazbo poslovanja z vpeljavo digitalizacije na vseh področjih.

Cilj projekta je zagotoviti celovito digitalno transformacijo podjetja na proizvodnem in poslovnem delu. Z novimi investicijami v opremo in znanje ter s predvidenimi ukrepi bomo omogočili večjo avtomatizacijo in pretočnost proizvodnega procesa, izboljšali učinkovitost razvojnega oddelka, prodaje in nabave. Digitalna transformacija bo vplivala na višjo dodano vrednost, dvig proizvodne učinkovitosti ter bo zagotavljala višjo stopnjo kvalitete izdelkov. S pomočjo digitalne transformacije si želimo prilagodljive poslovne in proizvodne procese, ki bodo odporni na spremembe v prihodnje.

Področja digitalne transformacije

Družba načrtuje izvesti digitalno transformacijo na naslednjih področjih:

  • izkušnja kupca,
  • podatkovna strategije,
  • procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,
  • digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
  • razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
  • razvoj digitalne kulture,
  • kibernetska varnost,
  • industrija 4.0.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

Povezava na spletno stran www.eu-skladi.si.

Logotipi
kontakt