Informacije o vrijednostima osiguranja

Preporuke i minimalni tehnički uslovi za zaključenje osiguranja od provale.

U većini Europskih zemalja udruženja osiguravajućih društava usvojila su minimalne tehničke uslove i peporuke za sklapanje osiguranja od provale.

Ovi uslovi također uključuju podjelu trezora prema sigurnosnim klasama prema europskom standardu EN 1143-1.

Za svaki nivo zaštite definirano je maksimalno sigurnosno opterećenje, u slučaju da je sigurnosna jedinica dodatno zaštićena elektroničkim signalnim uređajem ili ne.

Pod sigurnosnim opterećenjem podrazumijeva se maksimalan iznos [u EUR] za koji osiguravajuće kompanije sklapaju protuprovalno osiguranje po pojedinim sigurnosnim klasama ili maksimalni iznos [u EUR] koji osiguravajuća društva plaćaju u slučaju provale, prilikom sklapanja osiguranja protiv krađe.

Za primjer takvih uslova i preporuka dajemo tabelu udruženja osiguravajućih društava Republike Slovenije po kojoj se vrši sklapanje ugovora o osiguranju vrijednosti od provale:Klase protuprovalnih trezora Maksimalno sigurnosno opterećenje u EUR
(prema EN 1143-1) Bez alarmnog uređaja Sa alarmnim uređajem
S1 5.000 po dogovoru
S2 8.000 po dogovoru
L - za bankomatne blagajne 7.000 14.000
N 10.000 20.000
I 20.000 40.000
II 50.000 100.000
III 100.000 200.000
IV 150.000 300.000
V 250.000 500.000
VI 375.000 750.000
VII 500.000 1.000.000
VIII 750.000 1.500.000
IX 1.000.000 3.000.000
X 1.000.000 4.000.000
XI 1.000.000 5.000.000
XII 1.000.000 10.000.000
XIII iznad 1.000.000 iznad 10.000.000
contact