Permanentan razvoj

 

Etički odnos prema društvenoj i prirodnoj sredini je temelj našeg poslovanja
i kojeg uključujemo u svakodnevan rad i politiku razvoja.

Naši proizvodi su izrađeni od prirodnih materiala i ekološko prihvatljivi.

Naši tehnološki postupci su pažljivo odabrani u odgovornosti prema
drugima i prema prirodnom i ekonomskom ambientu.