Kontakt

PRIMAT d.o.o. SARAJEVO 

Zagrebačka 57/b, 71 000 Sarajevo, BIH 

Telefon: 

+387 33 810 020 

Fax: 

+387 33 810 021 

Elektronska pošta: 

info@primat.com.ba