O preduzeću

U 2021. godini smo slavili 120. godišnjicu prve proizvodnje kasa i 60. godišnjicu imena PRIMAT.

Imati mogučnost slaviti dva tako visoka jubileja znači,
da su PRIMAT ustvarali mnogi dobri stručnjaci, mnogi odlični ljudi.

Želimo, da se i u bodučnosti nama pridružuju ljudi,
koji će nastaviti ovo tradicijo i ustvarati PRIMAT.

Idemo po putu odličnosti.

Jedan največjih kupaca je zapisao:
»U svom dvadeset godišnjem radu u nabavnoj službi sreo i sarađivo sam sa mnogo preduzečima.
PRIMAT je jedno od naj radnijih, poštenih, odkritih i brzo odazovnih preduzeća sa kojima sam bilo kada sarađivao.«

Dobiti ovakvu pohvalu je sreča za zaposlene.

Je pohvala za naše svakodnevno zalaganje.
Je stalan izazov, da PRIMAT svoj primat zadrži i sačuva na visoki ravni.
Je obaveza, da svoj odnos do kupaca perfekcioniramo.
Je izzazov da pobedujemo.