Sertifikati

 

1. Sertifikati ISO

Poslujemo u skladu sa sledečim ISO standardima:

•    ISO 9001:2015 - od 1995. godine
•    ISO 14001:2015 - od  2005. godine

Sertifikat ISO 9001:2015
Sertifikat ISO 14001:2015

U PRIMAT-u  smo odlučeni, da sve naše potencijale, iskustva i posebna znanja namjenimo za zaštitu ljudi i stvari.

Obavezani smo ka stalnom pobolšavanju životne sredine i kvaliteta života korisnika naših proizvoda i svih zaposlenih.

Glavni stubovi politike kvaliteta, zaštite životne sredine, sigurnosti na radu i energetske efikasnosti:

•    Poslujemo u partnerskom odnosu i zadovoljstvu svih zainteresovanih strana.
•    Želimo postati vodeće preduzeće u proizvodnji i prodaji sigurnosne opreme.
•    Cilj preduzeća je, da postignemo potpunu zadovoljstvo naših klijenata sa strategijom »bez greške« u upravljanju procesa i kvaliteti proizvoda.
     Rešavanje problema preusmerava se, kako bi se sprečile greške, što znači, da ništa nije prepušteno na slučajnost.
•    Ciljevi poslovanja na  svim područjima  određeni su svjesnošću i razmatranjem složenosti pitanja životne sredine i energetske efikasnosti.
•    Bezbednost i zdravlje na radu su ključnog značaja, jer zaposleni možemo kvalitetno, efikasno i zadovoljno obavljati svoj rad
     samo u odgovarajućem i sigurnom okruženju.
•    Vođenje preduzeća sprovodimo u skladu sa usmerenošču ka stalnom usavršavanju sistema upravljanja.
•    Poštujemo zakonske propise, standarde i direktive u oblasti zaštite životne sredine, radnog prava i zaštite zaposlenih.


Ciljevi politike:

•    Povećavanje zadovoljstva kupaca.
•    Usmjerenost na globalna tržišta.
•    Postizanje kontinuiranog napretka, poboljšanja i jačanja efikasnosti kroz implementaciju poboljšanja, inovacija i novih tehnoloških postupaka.
•    Postizanje najboljih rezultata kod istovremenog sprečavanja mogućih rizika za nastanak povreda i zdravstvenih problema zaposlenih.
•    Trajno smanjenje korišćenih resursa i sa time povezanog opterečenja životne sredine.
•    Efikasno upravljanje i vođenje sistema kvaliteta, upravljanja sa  životnom sredinom, bezbednosti i zdravlja na radu i energetske efikasnosti.

SIST EN ISO 3834 Part 3 - od 2005. godine

Kvalitetu na području zavarivanja u proizvonji dokazujemo sa certifikatom SIST EN ISO 3834 Part 3.

Sertifikat SIST EN ISO 3834 Part 3
Sertifikat SIST EN ISO 3834 Part 3