Lična iskaznica

PRIMAT d.o.o Sarajevo

Ime preduzeća: 

PRIMAT d.o.o. Sarajevo 

Adresa: 

Zagrebačka 57b, 71000 Sarajevo 

Zastupnik preduzeća: 

Bakir Siručić - Direktor 

Elektronska pošta: 

info@primat.com.ba 

Matični broj: 

4200400330003 

PDV broj: 

200400330003 

Pošta: 

71000 Sarajevo 

Telefon: 

+387 33 810 020 

Telefax: 

+387 33 810 021 

Internet: 

www.primat.ba 

Pravni oblik: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću 

Iznos osnovnog kapitala: 

10 000 KM 

Zapošljeni 2018: 

1 [decembar 2018]