PROIZVODNI PROGRAM

Vatrootporni sigurnosni ormari VO-A

Za zaštitu dokumentacije protiv požara – 30 minuta

Model VO-A
Broj proizvoda 139776


Vatrootporni sigurnosni ormari su namjenjeni za zaštitu papirnate dokumentacije - vatrootporna zaštita
30 minuta za papir.

Konstrukcija kučišta i mehanizma u vratima daje i dobro zaštitu protiv provale.

Konstrukcija: kučište je dvostjenske izrade. Prostor između stijena ispunjen je lakim mineralnim punilom po DIN 4102 (EN 13501-1). Vrata su izrađena sa protivpožarnom trakom. Skrivene baglame omogućavaju otvaranje vrata za 180°.

Trosmjerni mehanizam zatvaranja zaključava sigurnosna mehanička ključna brava kvalitetnog razreda A po CEN, ili po posebnoj narudžbi mehanička kombinacijska brava.

Dodatna oprema: police, podesive po visini na svakih 30 mm; izvlačne police; izvlačni okviri; izvlačne ladice;
ugradbeni trezor VO-A visine 180 mm i 300 mm, koji je montažno ugrađen.
Vrata trezora su opremljena sa dvosmjernom cilindričnom bravom.


Boja: svijetlo siva po RAL 7035.

 

 

DIMENZIJE

MODEL

Vanjske dimenzije
(mm)

Unutrašnje dimenzije 
(mm)

Svijetli otvor
(mm)

Težina

Broj
polica

Broj proizvoda

Visina

Širina

Dubina

Visina

Širina

Dubina

Visina

Širina

ca (kg)

kom

VO-A

1950

930

520

1780

820

405

1780

810

205

4

139776

VO-A/1

1580

600

520

1410

490

405

1410

480

135

3

145040

VO-A/2

1220

600

520

1050

490

405

1050

480

110

2

155275

VO-A/4

1950

1200

520

1780

1090

405

1780

1080

235

4

155323

 


IZBORNA OPREMA 

Polica
Unutrašnji trezor VO-A, VO-A/4
Unutrašnji trezor VO-A/1,2
Izvlačna polica
Izvlačna ladica
Izvlačni okvir sa pregradom

Izborna oprema

V x Š x D
mm

Broj
proizvoda

Polica VO-A

   30 x   810 x 365

199594

Polica VO-A/1,2

   30 x   480 x 365

199596

Polica VO-A/4

   30 x 1080 x 365

199595

Unutrašnji trezor VO-A

300  x  820 x 380

500112

Unutrašnji trezor VO-A/1,2

180  x  490 x 380

145164

Unutrašnji trezor VO-A/4

300  x 1090 x 380

156651

Izvlačna polica VO-A

  35  x   770 x 370

161854

Izvlačna polica VO-A/1,2

  35  x   440 x 370

159632

Izvlačna polica VO-A/4

 35  x 1040 x 370

161709

Izvlačna ladica VO-A

70  x   770 x 370

157896

Izvlačna ladica VO-A/1,2

70  x   440 x 370

161812

Izvlačna ladica VO-A/4

70  x 1040 x 365

161813

Izvlačni okvir VO-A

87  x   770 x 390

156297

Izvlačni okvir VO-A/1,2

87  x   440 x 390

156560

Izvlačni okvir VO-A/4

87  x 1040 x 390

156561

Pregrada izvlačnog okvira

112594

Fotografije požara u Portugalu - veliko uništenje:
ormar Model VO-A je dobro prestao požar.