PROIZVODNI PROGRAM

Sigurnosne kase za ključeve

Sistem sigurnosti koji omogućava odličnu bezbijednost i upravljanje sa ključevima.
Za bezbijednost male i velike količine ključeva.

Sa pažnjom – za ugodnu upotrebu proizvoda:
Ključevi se arhiviraju na panelima koji se izvlače i tako omogućavaju dobar pregled i pristup ključevima.