PROIZVODNI PROGRAM

Prevozni regali Ekonom

Sistem prevoznih regala EKONOM 
• ručni / mehanički sistem
• elektro sistem

Sistem prevoznih regala EKONOM je namjenjen za funkcionalno i pregledno arhiviranje registratora, akata, knjiga, papira, formulara, visećih mapa, rendgenskih filmova, nacrta, magnetnih ili filmskih traka, novina, revija i raznog drugog materiala iz različitih područja i delatnosti. 
Veličina sistema prevoznih regala EKONOM, kao i raspored zavisi od razpoloživog prostora, načina poslovanja i posebnih želja korisnika, zato je izrada individualnog karaktera

Sistem prevoznih regala EKONOM se odlikuje optimalnim iskorišćenjem arhivskog prostora.

Grafički prikaz uređenja arhiva iskazuje opremanje sa fiksnim regalima i sistemom prevoznih regala EKONOM - sa sistemom prevoznih regala EKONOM postižemo do 80% veći kapacitet.

Ostale prednosti sistema prevoznih regala EKONOM su sljedeće:
- zaštita arhivske dokumentacije od prašine
- veća sigurnost u slučaju požara
- centralno zaključavanje sistema

 
Pokretanje regala može biti ručno, sa pogonskim točkom (okrugla ručka), koji omogućuva manipulisanje do ukupne težine od 10 tona.

Kod većih garnitura je potrebno postepeno pokretanje regala, zato za sve veće garniture preporučujemo elektromotorni pogon. U tom slučaju se pritiskom na taster na odgovarajučem regalu otvori hodnik uz taj regal.
Za sigurnost u radu brine sistem sigurnosnih letvi, namještenih na podnožje prevoznih regala i sigurnosne spojnice. Za pogon je potrebna trofazna struja.


80 % povečani kapacitet

                     Grafični prikaz uređenja arhiva sa fiksnim regalima i sa sistemom prevoznih regala EKONOM